Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik:

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği:

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değiştirme Yönetmeliği:

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği:

Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliği:

Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi: