Reading time - 1 min read

VERBİS Kayıt Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Veri Sorumlularına İdari Yaptırımlar Uygulanmaya Başlandı!

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 16’ncı maddesinde “(1) Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur. (2) Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.”

by merve -

Reading time - 2 min read

2022 Yılında VERBİS’e Kayıt Ol!

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yıllık çalışan sayısı 50’nin; yıllık mali bilanço toplamı da

by merve -

Reading time - 2 min read

Veri İhlali Halinde Yapılması Gerekenler

Veri ihlali nedir? Veri ihlali 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 12 uyarınca “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi”dir. Veri İhlali Halinde Ne Yapılması Gerekmektedir?       Veri ihlali halinde veri sorumlusunun yapması gerekenler: Veri ihlalinin

by merve -

Reading time - 1 min read

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir? Özel nitelikli kişisel veriler kişinin kimliği hakkında bilgi veren, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 6. Madde uyarınca kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya

by merve -

Reading time - 2 min read

İşveren Tarafından İşçilerden E-devlet Şifresinin Alınmasının Değerlendirilmesi

E-devlet sistemi kişinin özel nitelikli kişisel verileri de dâhil olmak üzere tüm verilerine erişim sağlayan; sağlık bilgilerinden eğitim durumuna, aile kütüğünden ikametgâhına vd. kişisel verilerinin işlendiği bir platformdur. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bakımından; E-devlet üzerinden kişilerin dini, dernek-vakıf-sendika

by merve -

Reading time - 1 min read

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Temel Kavramlar

KVKK Nedir? 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren, kişisel verinin ne olduğunun tanımlandığı, veri işleyenlerin yükümlülükleri, veri işleme faaliyetinin hukuka uygun olarak yürütülmesi için yapılması gerekenleri de düzenleyen Kanun’dur.   KVKK’nın amacı nedir? Kişisel

by merve -

Reading time - 2 min read

Veri Sorumlularının Alacakları Teknik ve İdari Tedbirler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 12’inci maddesi birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesini önlemek, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. DPC Kişisel Veri Güvenliği Şirketi CEO’su Av.

by merve -

Reading time - 2 min read

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Farkındalık Eğitimi

Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve veri ihlallerinin önüne geçmek için veri sorumluları tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 12.Madde kapsamında teknik ve idari tedbirler alınması gerekmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Rehber’de alınacak idari tedbirlerden biri de veri

by merve -

Reading time - 2 min read

Aşı ve PCR Testi Zorunluluğunun 6698 Sayılı KVKK Yönünden Değerlendirilmesi

KVKK 4’üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesindeki genel ilkeler sayılmıştır. Bunlar: Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Doğru ve gerektiğinde güncel olma Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri

by merve -

Reading time - 1 min read

VERBİS

by merve -