Veri Sorumluları Sicili (”VERBİS”) 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (”Kanun”) uyarınca veri sorumluları olarak addedilen gerçek ve tüzel kişilerin kayıt olmak zorunda oldukları ve bu kişilerin gerçekleştirmiş oldukları veri işleme faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgiyi beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. Veri sorumlularının, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (”Kurul”) gözetiminde Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulmakta olan Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zorunludur.

Bu doğrultuda çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 30.09.2020 tarihine kadar;  yıllık çalışan sayısı 50’nin; yıllık mali bilanço toplamı da 25 milyon liranın altında olan ancak ana faaliyeti özel nitelikli kişisel veri işlemeyi kapsayan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluların ise 30.03.2021 tarihine kadar VERBİS’e kayıt yaptırması gerekmektedir.

Yukarıda belirtildiği üzere mevzuatta öngörülen tüm bu yükümlülüklerin gereği gibi yerine getirilmemesi halinde veri sorumluları 9.013 TL’den 1.802,641 TL’ye kadar idari para cezası yaptırımı ile karşılaşabileceği gibi 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası yaptırımına da maruz kalabilir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik (VERBİS) gerçek ve tüzel kişilerin sicile kaydının nasıl yapılacağını düzenlemiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurumunun (KVKK) internet sitesi olan www.kvkk.gov.tr aracılığıyla giriş yapılarak atanan irtibat kişisi tarafından VERBİS ana sayfada yer alan “Sicile Kayıt” butonu aracılığıyla giriş yapılır ve gelen ekranlara bilgi girişi yapılarak kayıt işlemi sonuçlanır. Ancak bunun öncesinde şirketlerin etkin ve hızlı bir şekilde KVKK uyum projelerini başlatmaları ve tamamlamaları gerekmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun veri sorumlusuna yüklediği bu yükümlülük, veri sorumlularının yanlış bilgiler girmesi sebebiyle iki defa ertelenmiştir. Zira girilen yanlış bilgiler nedeniyle birçok veri sorumlusuna yüksek idari para cezası kesilmesi söz konusu olacaktır. VERBİS’e kayıt sürecinde önemli olan kayıt işlemini yapmak değil, bu kaydın mevzuata uygun olmasıdır. Aksi halde salt idari para cezasından kaçınmak için bildirimler gerçekleştirildiğinde bu bildirimlerin aranan içeriği karşılamadığı Kurum tarafından kolaylıkla tespit edilebilmektedir bu nedenle Verbis kaydının bu alanda uzman hukukçular tarafından yapılması önem arz etmektedir.

Kurul tarafından VERBİS’e kayıt tarihinin ertelenmesinin başlıca sebebi konuya ilişkin olarak yeterli bilgiye sahip olmayan veri sorumlusu gerçek ve tüzel kişilerin yüksek idari para cezaları sebebiyle mağdur olmasının önüne geçilmesi ile hali hazırda birtakım veri sorumlularınca VERBİS’e yapılan kayıtlarda birçok teknik ve hukuki yanlışlığın tespit edilmiş olmasıdır. Kurul bu yanlışlıkların ilgili veri sorumluları tarafından düzeltilmesi ve Kanun uyarınca VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunup da henüz kaydını gerçekleştirmemiş veri sorumlularının başta Kanun’a ve hukuka uygun olacak şekilde VERBİS’e kayıtlarının gerçekleştirilmesi amacıyla veri sorumlularına ek süre verme yoluna gitmiş, VERBİS’e kayıt için son tarihi 30 Haziran 2020 olarak belirlemiştir.

WhatsApp Destek
WhatsApp Destek
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Whats'App Bölümü Aydınlatma Metni