Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verilerinin Sorgulanmasına İmkân Tanıyan Yazılım/Program/Uygulamalara Yönelik Kurul Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurumuna intikal eden ihbarlar kapsamında avukatlar/hukuk büroları ile finans, gayrimenkul danışmanlık, sigorta vb. sektörlerde faaliyet gösteren bazı kişi ve kuruluşlar tarafından muhtelif yollarla elde edilen veriler üzerinden vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinin sorgulanmasına imkân

Ölü Kişilerin Verilerine Yakınlarının Erişim Talebi Hakkında Kurul Kararı

Ölü bir kişinin eşinin Kurul’a yaptığı başvuru özetinde; 2018 yılında vefat eden eşinin yasal mirasçısı olarak eşinin İstanbul’da tedavi görmüş olduğu Klinikten tüm medikal ve diğer bilgilerini talep ettiğini, bu talebini içeren bir mektubu taahhütlü posta ile bahse konu Kliniğe

Bir Anonim Şirketin İlgili Kişinin Açık Rızası Dışı Elektronik Ticari İleti Göndermesine İlişkin Kurul Kararı

Bir anonim şirketin ilgili kişiden açık rıza almaksızın reklam amaçlı bir kısa mesaj (SMS) göndermesi üzerine şirkete başvurulmuştur. Ancak şirket tarafından yasal süre içerisinde cevap verilmemesi üzerine de Kurul’a şikayet yoluna gidilmiştir. Kurul tarafından yapılan inceleme neticesinde; cep telefonu numarası

Bir Varlık Yönetim Şirketinin İlgili Kişiye Aynı Konu İle İlgili Birden Çok Mesaj Gönderimine İlişkin Kurul Kararı

Veri sorumlusu varlık yönetim şirketi tarafından ilgili kişiye ait telefon numarasına açık rızası olmaksızın kısa mesajların (SMS) gelmesi ve SMS’lerde ret bildiriminin bulunmaması, ayrıca Şirketin, kişisel verilerini nereden, kimlerden ve nasıl temin ettiğini bilmemesi ve ilgilinin kişinin veri sorumlusundan herhangi

Açık Rızanın Hizmet Şartına Bağlanması

Veri sorumlusu tarafından sözleşmenin taraflarına ait kişisel veri işlenmesi durumunda ayrıca açık rıza alması ve de açık rızayı üyeliğin ve hizmetin dolayısıyla sözleşmenin bir koşulu olarak dayatması; -Kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda açık rıza alınmasının ilgili kişinin yanıltılması ve

Veri Minimizasyonu İlkesine Aykırılık

Veri sorumlusu tarafından ilgili kişiden fazla bilgi talep edilmesi üzerine Kurul’a başvuru yapılmıştır. İlgili kişiden fazla bilgi talep edilmesi bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması ve kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkelerine aykırılık teşkil

İlgili Kişinin Açık Rızası Bulunmamasına Rağmen Bir Gayrimenkul Şirketi Tarafından SMS Aracılığıyla Gönderilen Reklam ve Bildirimler Hakkında Kurul Kararı

Açık rıza alınmaksızın bir gayrimenkul şirketi tarafından ilgili kişiye SMS aracılığıyla reklam ve bildirimler gönderilmesi nedeniyle Kurul’a başvuru yapılmıştır. Kurul tarafından yapılan inceleme neticesinde; kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği, alenileştirme ilkesi gereğince, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen kişisel

Bir Şirket Sahibinin, Çalışanının Whatsapp Yazışmalarını Hukuka Aykırı Olarak Elde Etmesi Hakkındaki Kurul Kararı

Bir şirket çalışanının Whatsapp uygulaması üzerindeki yazışmalarına şirket sahibi tarafından hukuka aykırı bir şekilde elde etmesi iddiaları üzerine Kurul’a başvuru yapılmıştır. Kurul tarafından yapılan inceleme neticesinde; Türk Ceza Kanununun (”TCK”) 136’ncı maddesinde kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren,

Medula Eczane Çıktılarının Eczacının Eşi Tarafından Kullanılması Hakkındaki Kurul Kararı

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kurul’a yapılmış bir ihbara göre; İl Sağlık Müdürlüğüne verilen bir dilekçede “bir eczacının sağlık problemleri nedeniyle bu mesleği icra edecek bilgi, beceri yeteneğine sahip bulunmadığı, bu nedenle yeni adresinde eczane açılmasına izin verilmemesinin halk sağlığı açısından

Kariyer.net’te Veri İhlali

Kariyer.net tarafından Kurul’a gönderilen veri ihlal bildirimine göre; İhlalin Kariyer.Net’e tedarikçi olarak hizmet veren bir danışman tarafından 12 Ağustos 2020 tarihinde Kariyer.net’in bir çalışanına, adı geçen sitede üyeliği bulunan 50.000 kişiye ait olduğu iddia edilen bir dosyanın aynı gün internette