İşletme bünyesinde işlenen kişisel veriler GAP analizi doğrultusunda incelenerek İşletmenin alması gereken tedbirler ile uygun çözüm önerileri rapor halinde işletmeye sunulmaktadır.