İşletmede yer alan her bir departman özelinde gerçekleştirilen çalışma ile veri işleme faaliyeti, işlenen veri kategorileri, veri konusu kişi grupları, verilerin işleme amaçları, toplanma yöntemleri ve saklandığı ortam, saklama süreleri ve işlenen verinin yasal dayanakları, alınan idari ve teknik tedbirler, her bir veri türü bakımından tek tek incelenerek binlerce satırdan oluşan ayrıntılı veri envanteri hazırlanmaktadır.