Yapılan görüşmeler ve detaylı incelemeler neticesinde belirlenen ve KVKK uyarınca işletme için zorunlu olan açık rıza, aydınlatma, taahhütname, gizlilik sözleşmesi, veri saklama ve imha prosedürü, veri güvenliği politikası hazırlanmakta, işletmenin tüm sözleşmeleri KVKK’ya uyumlu hale getirilmektedir.