‘’KİŞİSEL VERİ FARKINDALIKLA BAŞLAR’’ anlayışı ile kişisel verilere temas eden tüm personele KVKK kapsamında bilgilendirme ve farkındalık eğitimi verilmektedir. Bu eğitimler ile veri ihlali riskinin gerçekleşmesi oldukça azalmaktadır.

Farkındalık eğitimlerimiz kapsamında şirket personellerine KVKK’ya ilişkin temel bilgileri edinmelerini sağlamak ve şirket içerisinde kişisel verilerin korunması kültürü ve bilincini oluşturmayı hedefliyoruz.

Kişisel veri işleme faaliyetlerini gerçekleştiren veri sorumluları bünyesinde çalışan personellere kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak KVKK Farkındalık Eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Eğitimlerimizin amacı veri sorumlusu adına kişisel veri işleme faaliyetlerini gerçekleştiren personellere KVKK’ya ilişkin temel bilgileri edinmelerini sağlamak, kişisel verilerin korunması kültürünü ve bilincini aşılamak, personellerin KVKK’da öngörülen idari ve teknik tedbirleri veri sorumlusu adına temin etmelerini sağlamak ve kişisel veri işleme faaliyetlerini gerçekleştirirken dikkat etmeleri gereken hususları izah etmektir. Veri sorumluları bünyesinde KVKK uyum projemizi gerçekleştirdikten sonra KVKK son eğitimlerimiz ile personellerin gerekli aksiyonları almalarını sağlıyoruz.