KVKK Uyum Projesi sonrasında uygulamaya konulan prosedürlerin, veriye temas eden personel tarafından uygulanıp uygulanmadığı, işletme içi uygulamaların güncel mevzuat ve Kurul kararlarına uygun olup olmadığına ilişkin periyodik denetim ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.