2022 Yılında VERBİS’e Kayıt Ol!

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yıllık çalışan sayısı 50’nin; yıllık mali bilanço toplamı da 25 milyon liranın altında olan ancak ana faaliyeti özel nitelikli kişisel veri işlemeyi kapsayan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 31.12.2021 tarihine kadar VERBİS’e kayıt yükümlülüklerini tamamlamaları gerekiyordu.

Veri sorumlularının 31.12.2021 tarihinden sonra belirlenen kriterlere uyum sağlaması halinde, veri sorumlusu kayıt yükümlüsü olduğu tarihten itibaren 30 günlük sürede VERBİS’e kayıt olmak zorundadır.

Yıllık Mali Bilanço Toplamı Nasıl Hesaplanır?

Yıllık mali bilanço toplamının hesaplanması için öncelikle tamamlanmış bir yıl olması ve bu tamamlanmış yıl içerisinde veri sorumlusu tarafından yetkili kamu kurumuna yıllık olarak verilmekte olan gelir veya kurumlar vergisi beyanname ekindeki mali tablolarda yer alan mali bilanço bilgisinin dikkate alınması gerekmektedir.

Kısaca veri sorumlularının Gelir veya Kurumlar vergisi beyannamesinde şartın sağlanmasının ardından 30 gün içinde VERBİS ‘e kayıt olmaları gerekmektedir.

Yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları Kurumlar Vergisi Beyannamesinin son veriliş günü olan 5 Mayıs’ta bildirim yaptıysa, 5 Haziran’a kadar kayıt yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kriterleri sağlayan veri sorumlularının beyannameyi verdikten sonra 30 gün içinde VERBİS’e kayıt yaptırması gerekmektedir.

Yıllık Çalışan Sayısı Nasıl Hesaplanır?

Yıllık çalışan sayısının hesaplanması için öncelikle tamamlanmış bir yıl olması ve bu tamamlanmış yıl içerisindeki 12 aydan en az 7’sinin her birinde veri sorumlusunca yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aylık verilmekte olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde bildirilen çalışan sayısının dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu 7 ayın aynı yıl içerisinde olmak kaydıyla ardışık olması zorunlu değildir. 2022 yılında ise tamamlanmış bir yıl olan 2021 yılının çalışan sayısı bilgilerine bakılması gerekmektedir. Buna göre veri sorumlusunun Sosyal Güvenlik Kurumuna vermiş olduğu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamede 2021 yılının en az 7 ayında çalışan sayısı 50 üzeri ise 2021 yılının son Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi bildirilmesinin ardından 30 gün içinde VERBİS kaydının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.