Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?

Özel nitelikli kişisel veriler kişinin kimliği hakkında bilgi veren, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 6. Madde uyarınca kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler Sınırlıdır

Özel nitelikli kişisel veriler sınırlı sayıdadır. Çünkü bu veriler, ilgili kişinin hassas nitelikte, üçüncü kişilerce ele geçirilmesi halinde kişiyi zarara uğratma veya ayrımcılığa maruz bırakma riski taşımaktadır. Bu sebeple Kanun hangi verilerin özel nitelikli kişisel veriler olduğunu tek tek açıklamaktadır. Kanunda sayılan veriler dışındaki veriler, özel nitelikli kişisel veri niteliğine sahip değildir.

Özel Nitelikli Kişisel Verileri İşleme Şartları

6698 sayılı kanun Madde 6 uyarınca özel nitelikli kişisel verileri işlemek için;

  • İlgili kişinin açık rızasının alınması gerekmektedir.
  • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler hariç olmak üzere, diğer özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülmesi halinde ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenebilir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise:

  • Kamu sağlığının korunması,
  • Koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
  • Sağlık hizmetleri ve finansmanının planlanması ve yönetilmesi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

DPC Veri Güvenliği ve Danışmanlık Hizmetleri alanında uzman ekibiyle kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına hizmet vermektedir. Veri ihlalinin tespiti, ne yapılması gerektiğine dair daha fazla bilgi almak ve hukuki danışmanlık hizmetinden faydalanmak için DPC Veri Güvenlik iletişim adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.