Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Farkındalık Eğitimi

Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve veri ihlallerinin önüne geçmek için veri sorumluları tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 12.Madde kapsamında teknik ve idari tedbirler alınması gerekmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Rehber’de alınacak idari tedbirlerden biri de veri sorumlusunun personeline sağlayacağı “Kişisel Veri Farkındalık Eğitimi”dir.

Kanun kapsamında veri sorumluları veriye temas eden tüm personellere KVKK farkındalık Eğitimi vermekle yükümlüdür. Kişisel veri farkındalığı eğitimi, kişisel verilerin korunması ve siber saldırılar halinde kişilerin ilk müdahalede bulunmaları bakımından önem arz etmektedir.

KVKK Farkındalık Eğitiminin Amacı ve Önemi Nedir?

Personel kaynaklı veri ihlallerinin önüne geçebilmek için veri sorumlularının periyodik olarak KVKK farkındalık eğitimini çalışanlarına sağlaması gerekmektedir. KVKK farkındalık eğitimleri çalışanlara yalnızca Kişisel Verilerin Korunması Kanunu farkındalığı değil aynı zamanda bilgi güvenliği farkındalığı kazandırmakta ve KVKK’ya uyum sürecini de kolaylaştırmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından 2018 yılından itibaren Kanun kapsamında veri güvenliğini ihlali, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve Kurul kararlarına uyulmaması sebebiyle veri sorumluları hakkında 60 Milyon TL’ye yakın idari para cezası kesilmiştir. Kurul tarafından verilen cezalarda veri güvenliğinin ihlal edilmesi halinde personelin KVKK Farkındalık Eğimi alıp almadığı sorgulanmış, personellerin eğitim almadığı anlaşılması halinde ekstra idari para cezaları kesilmiştir. Bu nedenle Veri Sorumluları tarafından veriye temas eden idari personellere KVKK Farkındalık Eğitimi verilmesi çok önemli olup, KVKK Uyum sürecinde ‘Kişisel Veri Güvenliği Farkındalık ile Başlar’ bilinci ile hareket edilmelidir.

KVKK Farkındalık Eğitiminin İçeriği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve GDPR hakkında bilgilendirme

 • Mevzuat
 • Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Kısa Gelişimi
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu
 • Kişisel Veri Kavramları ve Genel İlkeler
 • Kişisel Verinin işlenmesine Dair Kavramlar ve Genel İlkeler
 • 6698 Sayılı
 • Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Temel İlkeler
 • Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
 • Kişisel Verileri Koruma Politikası
 • Aydınlatma Yükümlülüğü
 • Açık Rıza
 • Geçmişe Dönük Rıza Beyanı
 • Alınması Gereken Hukuki, İdari Ve Teknik Tedbirler
 • Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Kurul Kararları
 • VERBİS Tanımı ve İşleyişi
 • Denetimler
 • Yaptırımlar

DPC Veri Güvenliği ve Danışmanlık Hizmetleri alanında uzman ekibiyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Farkındalık Eğitimi vermektedir. Çalışan kaynaklı herhangi bir veri ihlalinde yaşanacak idari para cezası riskini önlemek adına eğitim hizmetinden faydalanmak için DPC iletişim adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.