Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Temel Kavramlar

KVKK Nedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren, kişisel verinin ne olduğunun tanımlandığı, veri işleyenlerin yükümlülükleri, veri işleme faaliyetinin hukuka uygun olarak yürütülmesi için yapılması gerekenleri de düzenleyen Kanun’dur.  

KVKK’nın amacı nedir?

Kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliği, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ve uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

KVKK kapsamı nedir?

Kanun kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir olan gerçek kişilere ait her türlü bilgidir. Bu durumda bir verinin kişisel veri olarak nitelendirilebilmesi için gerçek kişiye ait ve gerçek kişinin kimliğini belirli/belirlenebilir kılan veri olması gerekmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?

Kişilerin;

 • Irkı,
 • Etnik kökeni,
 • Siyasi düşüncesi,
 • Felsefi inancı,
 • Dini, mezhebi,
 • Diğer inançları,
 • Kılık ve kıyafeti,
 • Dernek üyeliği,
 • Vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı,
 • Cinsel hayatı,
 • Ceza mahkûmiyeti,
 • Güvenlik tedbirleri,
 • Biyometrik verileri ve genetik verileridir.

İlgili Kişi Kimdir?

 • Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.
 • Tüzel kişi ilgili kişi olamaz.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Verilerin işlenmesinden sorumlu gerçek ya da tüzel kişidir.

Veri İşleyen Kimdir?

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak, onun adına kişisel verileri işleyen gerçek ya da tüzel kişidir. DPC Veri Güvenliği ve Danışmanlık Hizmetleri alanında uzman ekibiyle kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına hizmet vermektedir. Veri ihlalinin tespiti, ne yapılması gerektiğine dair daha fazla bilgi almak ve hukuki danışmanlık hizmetinden faydalanmak için DPC Veri Güvenlik iletişim adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.