Veri Minimizasyonu İlkesine Aykırılık

Veri sorumlusu tarafından ilgili kişiden fazla bilgi talep edilmesi üzerine Kurul’a başvuru yapılmıştır. İlgili kişiden fazla bilgi talep edilmesi bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması ve kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle ilgili kişiye ait kişisel verilerin güvenliğini sağlayamayan veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18. maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir.

Link: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5413/Islenme-Amacinin-Gerektirdiginden-Fazla-Kisisel-Veri-Islenmesi-Aktarilmasi-Veri-Minimizasyonu-Ilkesine-Aykirilik-