Bir Varlık Yönetim Şirketinin İlgili Kişiye Aynı Konu İle İlgili Birden Çok Mesaj Gönderimine İlişkin Kurul Kararı

Veri sorumlusu varlık yönetim şirketi tarafından ilgili kişiye ait telefon numarasına açık rızası olmaksızın kısa mesajların (SMS) gelmesi ve SMS’lerde ret bildiriminin bulunmaması, ayrıca Şirketin, kişisel verilerini nereden, kimlerden ve nasıl temin ettiğini bilmemesi ve ilgilinin kişinin veri sorumlusundan herhangi bir cevap alamaması üzerine Kurul’a başvuru yapılmıştır. Kurul tarafından yapılan inceleme neticesinde şirket tarafından ilgili kişinin telefon numarasına aynı içerikteki mesajların farklı tarihlerde birden fazla gönderilmesinin veri sorumlusunun sahip olduğu hakkı kötüye kullanımı olarak değerlendirilmektedir. Bu durumun kişisel verilerin işlenmesinin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma ilkesine aykırılık teşkil etmesi ve bu nedenle de kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan veri sorumlusu hakkında Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi kapsamında 20.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Link: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5494/2019-159