Bir Anonim Şirketin İlgili Kişinin Açık Rızası Dışı Elektronik Ticari İleti Göndermesine İlişkin Kurul Kararı

Bir anonim şirketin ilgili kişiden açık rıza almaksızın reklam amaçlı bir kısa mesaj (SMS) göndermesi üzerine şirkete başvurulmuştur. Ancak şirket tarafından yasal süre içerisinde cevap verilmemesi üzerine de Kurul’a şikayet yoluna gidilmiştir. Kurul tarafından yapılan inceleme neticesinde; cep telefonu numarası bilgisinin Şirket tarafından kendisine reklam içerikli mesaj gönderilmesi suretiyle kullanılmasının, kişisel verilerin korunması mevzuatı açısından bir veri işleme faaliyeti olduğu, veri işleme faaliyetinin veri işleme şartlarında birine dayanması gerektiği, ancak şikayet konusu mesaj gönderiminin herhangi bir işleme şartına dayanmadığı değerlendirildiğinden kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almadığı için veri sorumlusu hakkında 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Link: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5495/2019-162