Kurul’un VERBİS İçin Son Uyarısı!

2019 yılı verilerine göre yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’ den çok olmasına rağmen 01.10.2020 tarihi itibariyle henüz Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (‘‘VERBİS’’) kayıt başvurusunda bulunmayan veya başvuruda bulunduğu halde bildirimini tamamlamayan şirketlerin tek tek tespit edildiğini ve bu şirketlere KEP, E-POSTA VEYA POSTA yolu ile bir yazı göndererek SON KEZ uyarılmalarına karar vermiştir.

KVKK Kurulu’nun 01.10.2020 tarihli ve 2020/760 sayılı kararına göre ilgili yazının şirketlere ulaştığından itibaren 30 GÜN içerisinde VERBİS kayıtlarını tamamlanması ve diğer kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunludur.

VERBİS yükümlülüğünü ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen diğer yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketlere uygulanacak cezalar aşağıda yer almaktadır.

Kaynak: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6819/SICILE-KAYIT-YUKUMLULUGU-HAKKINDA-KAMUOYU-DUYURUSU