İlgili Kişinin Açık Rızası Bulunmamasına Rağmen Bir Gayrimenkul Şirketi Tarafından SMS Aracılığıyla Gönderilen Reklam ve Bildirimler Hakkında Kurul Kararı

Açık rıza alınmaksızın bir gayrimenkul şirketi tarafından ilgili kişiye SMS aracılığıyla reklam ve bildirimler gönderilmesi nedeniyle Kurul’a başvuru yapılmıştır. Kurul tarafından yapılan inceleme neticesinde; kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği, alenileştirme ilkesi gereğince, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen kişisel verilerinin işlenebileceği, ilgili kişiye ait kişisel verilerin herkese açık bilgi kaynaklarından elde edildiği ve ilgili kişinin açık rızasının alınmadığı, açık rızanın aranmadığı diğer hallerin dahi bulunmadığı hususlarından hareketle Kanunun 18’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendi uyarınca veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen gayrimenkul şirketi hakkında 50.000 TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.

Kaynak: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6718/2020-67