Bir Şirket Sahibinin, Çalışanının Whatsapp Yazışmalarını Hukuka Aykırı Olarak Elde Etmesi Hakkındaki Kurul Kararı

Bir şirket çalışanının Whatsapp uygulaması üzerindeki yazışmalarına şirket sahibi tarafından hukuka aykırı bir şekilde elde etmesi iddiaları üzerine Kurul’a başvuru yapılmıştır. Kurul tarafından yapılan inceleme neticesinde; Türk Ceza Kanununun (”TCK”) 136’ncı maddesinde kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişinin, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağının hükme bağlandığı, bu nedenle şirket sahibinin, çalışanının işyeri bilgisayarı üzerinden yazışmalarını okuyup, fotoğraflarını çekmesi ve/veya ekran görüntülerini kaydetmesinin TCK kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Whatsapp yazışmalarının hukuka aykırı olarak elde edilmesi ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına ilişkin iddiaları ile ilgili olarak; çalışan tarafından TCK’nın ilgili hükümleri kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve sürecin devam ettiği belirtilmiştir.

Kaynak: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6708/2019-138