S Şans Oyunları A.Ş hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27.08.2019 tarih ve 2019/254 sayılı Karar Özeti

S Şans Oyunları Şirketi tarafından kurula yapılan bildirimlerde özetle; sanal bayi olarak www.tuttur.com alan adlı web sitesinde faaliyet gösterdiklerini, veri sızıntısından, şirketin üyelerinden birinin illegal sitelerde veri sızıntısı bilgisinin paylaşmasıyla haberdar olduklarını, ihlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kullanıcıların ad-soyad, cep telefon numaraları olduğunu, veri ihlalinin gerçekleşme tarihinin ve ihlalden etkilenen kişi sayısının bilinmediği belirtilmiştir.  

Söz konusu bildirimin kurul tarafından incelenmesi neticesinde; şirket tarafından ihlalin tespit edilememesi, veri sorumlusunun beyanında olduğu üzere ihlalin veri işleyen nezdinde gerçekleşme ihtimali olsa dahi veri sorumlusu açısından Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alma konusunda yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığı, bu veri ihlaline rağmen kullanıcılarını bu konuda bilgilendirmediği hususları Şirket hakkında toplam 180.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Kaynak : https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5535/2019-254