Facebook hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.09.2019 tarih ve 2019/269 sayılı Karar Özeti

  • Facebook temsilcisi tarafından 14.10.2018 tarihinde kurula gönderilen e-postada “Başkasının Gözünden Gör” ihlaline ilişkin bilgi verileceği ifade edilmesine rağmen, Facebook tarafından Kurul’a herhangi bir bildirim yapılmaması üzerine Kurul tarafından resen inceleme yapılmıştır. İnceleme neticesinde; Facebook sisteminin birbirinden farklı üç özelliği olan “başkasının gözünden gör”, “doğum günü kutlayıcı” ve “video yükleyici”nin etkileşimi sonucunda oluşan bir hatadan kaynaklanan veri ihlali tespit edildiği, ihlalin 21.07.2017-14.09.2018 tarihleri arasında gerçekleşmiş olabileceği, Türkiye’de veri ihlalinden etkilenen 280.959 bin kullanıcı olduğu, ihlalden etkilenen kişilere ait çok sayıda kişisel verilerin elde edilmiş olabileceği ve bu durumun Facebook’un teknik ve idari tedbirler bakımından kusurlu olduğunu gösterdiği, Facebook’un büyük çaptaki bu veri ihlaline rağmen bu kurulu bilgilendirmediği hususları dikkate alınarak Şirket hakkında toplam 1.600.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Kaynak: https://kvkk.gov.tr/Icerik/5534/2019-269