Bir Yatırım Şirketinin İlgili Kişinin Cep Telefonu Numarasını KVKK Veri İşleme Şartlarına Aykırı Olarak İşlemesi Ve Reklam Amaçlı Araması (Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 08/07/2019 Tarihli ve 2019/204 sayılı Karar Özeti)

İlgili karar kurula bir yatırım ve gayrimenkul şirketinden kişinin açık rızası olmaksızın bilgilendirme amaçlı aranması şikayeti üzerine verilmiştir. Kurul tarafından yapılan inceleme ile ilgili kişinin verilerinin veri sorumlusu şirkette çalışan bir personelinin daha önce çalışmış olduğu başka bir yatırım şirketinden elde ettiği anlaşılmıştır. Veri sorumlusu şirkete kişisel verilerin işlenme şartlarına aykırı olarak veri işlediği gerekçesi ile şirket hakkında 75.000TL idari para cezası verilmiştir. Veri sorumlusu şirkete daha önce çalışmış olduğu şirketten verileri aktaran personel hakkında ise TCK’nın 136. Maddesi hakkında şikayetçinin bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

Kaynak: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5517/2019-204