Kurumsal E-Posta Hizmetinin, GOOGLE(Gmail) Üzerinden Yine Aynı Uzantıya Sahip Olarak Kullanıp Kullanılmayacağına İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/05/2019 Tarih Ve 2019/157 Sayılı Karar Özeti

  • Veri sorumlularının kurumsal e-posta adreslerinin, Google(gmail) uzantısına sahip olarak kullanılıp kullanılamayacağı hususunda kurumdan görüş talep edilmiştir. Google firmasına ait G-mail e-posta hizmeti altyapısının kullanılması durumunda gönderilen ve alınan e-postaların dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan veri merkezlerinde tutulması söz konusu olacağından, böyle bir durumda veri sorumlularının söz konusu uygulamayı kişisel verilerin korunması kanunun ‘kişisel verilerin yurtdışına aktarılması’ kapsamında gerçekleştirilmesi gerektiği ve ‘Server’ları yurt dışında bulunan veri sorumluları/veri işleyenlerin de temin edilen saklama hizmetlerini ‘Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması kapsamında gerçekleştirmelerine karar verilmiştir.

Kaynak: https://kvkk.gov.tr/Icerik/5493/2019-157