Sınav Sonuçlarını İnternet Ortamında Yayımlayan Üniversite Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01/07/2019 Tarih Ve 2019/188 Sayılı Karar Özeti

İlgili karar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin sınav sonuçlarını internette üçüncü kişilerin erişimine açık bir biçimde yayımlanmasının şikayet edilmesi üzerine verilmiştir. Kurul tarafından yapılan inceleme sonucunda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından sınav sonuçlarının internette üçüncü kişilerin erişimine açık bir biçimde yayımlanıyor olması kişisel veriler bağlamında gizliliğin ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Kurulun bilgi belge talebine üniversite tarafından yasal süre içerisinde cevap verilmemiş olması nedeniyle üniversitede görev yapan sorumlular hakkında disiplin hükümleri gereğince işlem yapılmasına ve sınav sonuç duyuru sisteminin tekrar tasarlanarak kişilerin ancak kimlik doğrulama sistemi ile ancak kendi sonuç verilerine ulaştığı bir duyuru sistemi kullanılması yönünde talimatlandırılmasına karar verilmiştir.

Kaynak: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5506/2019-188