İlgili Kişiye Ait Telefon Numarasına Kendisine Ait Olmayan İçeriğin Gönderilmesi İle İlgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/05/2019 Tarih Ve 2019/166 Sayılı Karar Özeti

  • İlgili kişinin şahsına ait telefon numaralarına avukat tarafından gönderilen ve kendisine ait olmayan içerik barındıran kısa mesajlar hakkında kurula yapılan şikayet sonucunda yapılan İncelemede, veri sorumlusu avukat tarafından kişisel veri olan cep telefonu numarası bilgisinin SMS gönderilerek kullanılmasının, kişisel veri işleme faaliyeti olduğu ve bu durumun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki veri işleme şartını ihlal ettiğinden bahisle veri sorumlusu avukat hakkında 50.000TL idari para cezası verilmiştir.

Kaynak: https://kvkk.gov.tr/Icerik/5497/2019-166